Yearly Festivals

All / Jan/ Feb / Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec

 • Ekadashi

  Tue, 01-Jan-2019

 • Amavasya Paush

  Sat, 05-Jan-2019

 • Mata Ki Chowki

  Sat, 12-Jan-2019

 • 138th Birthday of SHRI SWAMI GANGESHWARANAND JI MAHARAJ

  Sun, 13-Jan-2019

 • Lohari

  Sun, 13-Jan-2019

 • Makar Sankranti

  Mon, 14-Jan-2019

 • Ekadashi

  Thu, 17-Jan-2019

 • Puranmasi Paush - Satyanaran Katha

  Sun, 20-Jan-2019

 • Ganesh Chaturthi (Sankashti Chauth)

  Thu, 24-Jan-2019

 • Sunderkand - 70th Republic Day

  Sat, 26-Jan-2019

 • Ekadashi

  Wed, 30-Jan-2019

 • Amavasya

  Mon, 04-Feb-2019

 • Guptnavratri Start

  Tue, 05-Feb-2019

 • Vasant Panchami Saraswati Puja

  Sat, 09-Feb-2019

 • 26th SHRI SWAMI GANGESHWARANAND JI MAHARAJ Nivaran Divas, Guptnavratri Smapt

  Thu, 14-Feb-2019

 • Ekadashi

  Fri, 15-Feb-2019

 • Mata Ki Chowki

  Sat, 16-Feb-2019

 • Purnima

  Tue, 19-Feb-2019

 • Ganesh Chaturthi Vrat

  Fri, 22-Feb-2019

 • SunderKand

  Sat, 23-Feb-2019

 • Satyanaran Katha

  Sun, 24-Feb-2019

 • Ekadashi

  Fri, 01-Mar-2019

 • Maha Shivratri

  Mon, 04-Mar-2019

 • Amavasya

  Wed, 06-Mar-2019

 • Mata Ki Chowki

  Sat, 09-Mar-2019

 • Holashtak Start

  Thu, 14-Mar-2019

 • Ekadashi

  Sun, 17-Mar-2019

 • Holika Dahan

  Wed, 20-Mar-2019

 • purnima Holi

  Thu, 21-Mar-2019

 • Satyanarayan Katha - Ganesh Chaturthi

  Sun, 24-Mar-2019

 • Sunderkand

  Sat, 30-Mar-2019

 • Ekadashi - Pamochani

  Sun, 31-Mar-2019

 • Amavasya

  Fri, 05-Apr-2019

 • Ekadashi

  Tue, 16-Apr-2019

 • Purnima

  Fri, 19-Apr-2019

 • Ekadashi

  Tue, 30-Apr-2019

 • Amavasya

  Sat, 04-May-2019

 • Ekadashi

  Wed, 15-May-2019

 • Purnima

  Sat, 18-May-2019

 • Ekadashi

  Thu, 30-May-2019

 • Amavasya

  Mon, 03-Jun-2019

 • Ekadashi

  Thu, 13-Jun-2019

 • Purnima

  Mon, 17-Jun-2019

 • Ekadashi

  Sat, 29-Jun-2019

 • Amavasya

  Tue, 02-Jul-2019

 • Ekadashi

  Fri, 12-Jul-2019

 • Purnima

  Tue, 16-Jul-2019

 • Ekadashi

  Sun, 28-Jul-2019

 • Amavasya

  Wed, 31-Jul-2019

 • Ekadashi

  Sun, 11-Aug-2019

 • Purnima

  Thu, 15-Aug-2019

 • Ekadashi

  Tue, 27-Aug-2019

 • Amavasya

  Fri, 30-Aug-2019

 • Ekadashi

  Mon, 09-Sep-2019

 • Purnima

  Sat, 14-Sep-2019

 • Ekadashi

  Wed, 25-Sep-2019

 • Amavasya

  Sat, 28-Sep-2019

 • Ekadashi

  Wed, 09-Oct-2019

 • Purnima

  Sun, 13-Oct-2019

 • Ekadashi

  Thu, 24-Oct-2019

 • Amavasya

  Sun, 27-Oct-2019

 • Ekadashi

  Fri, 08-Nov-2019

 • Purnima

  Tue, 12-Nov-2019

 • Ekadashi

  Sat, 23-Nov-2019

 • Amavasya

  Tue, 26-Nov-2019

 • Ekadashi

  Sat, 07-Dec-2019

 • Purnima

  Thu, 12-Dec-2019

 • Ekadashi

  Sun, 22-Dec-2019

 • Amavasya

  Thu, 26-Dec-2019

 • Ekadashi

  Mon, 06-Jan-2020

 • Ekadashi

  Mon, 20-Jan-2020

 • Amavasya

  Fri, 24-Jan-2020

 • Purnima

  Fri, 24-Jan-2020

 • Ekadashi

  Wed, 05-Feb-2020

 • Purnima

  Sun, 09-Feb-2020

 • Ekadashi

  Wed, 19-Feb-2020

 • Amavasya

  Sun, 23-Feb-2020

 • Ekadashi

  Fri, 06-Mar-2020

 • Purnima

  Mon, 09-Mar-2020

 • Ekadashi

  Thu, 19-Mar-2020

 • Amavasya

  Tue, 24-Mar-2020

Need more information? Want to learn more about what's happening?